کلیدواژه‌ها = تحمل پریشانی
پیش بینی تحمل پریشانی در سالمندان بر اساس حمایت ادراک شده، اجتناب تجربی و هوش معنوی با نقش میانجی ذهن آگاهی

دوره 19، شماره 66، فروردین 1403، صفحه 283-310

فرحناز جوانمردی؛ عبدالله شفیع آبادی؛ کامبیز پوشنه


تدوین مدل صمیمیت زناشویی بر اساس راهبردهای حفظ زوج، تحمل پریشانی با نقش میانجی ذهن آگاهی

دوره 17، شماره 61، دی 1401، صفحه 11-34

ریحانه پهلوانی مجدآبادی نو؛ عبدالباسط محمودپور