کلیدواژه‌ها = تعهد زناشویی
رابطه بین احساس تنهایی و تعهد زناشویی با میزان استفاده از رسانه‌های اجتماعی در زنان

دوره 14، شماره 46، خرداد 1398، صفحه 95-114

منصوره شهریاری احمدی؛ لیلا پازوکی؛ نازنین پورصدر


اثربخشی روان درمانی گروهی مبتنی بر کیفیت زندگی بر تعهد زناشویی در زنان نابارور

دوره 13، شماره 45، اسفند 1397، صفحه 97-115

حدیث السادات عدل؛ ذبیح پیرانی؛ عبدالله شفیع ابادی


اثربخشی زوج درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد و هیجان‌محور بر بهبود سازگاری و تعهد زناشویی زوجین

دوره 12، شماره 38، اردیبهشت 1396، صفحه 49-70

فیروزه زنگنه مطلق؛ شکوه السادات بنی جمالی؛ حسن احدی؛ حمید رضا حاتمی