کلیدواژه‌ها = دلزدگی زناشویی
پیش‌بینی دلزدگی زناشویی، بر اساس طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه و سرمایه روان‌شناختی

دوره 17، شماره 59، تیر 1401، صفحه 61-83

مهتاب خراط زاده؛ عباس جواهری؛ مسعود غلامعلی لواسانی


مقایسه اثربخشی گروه درمانی رفتاری ارتباطی، معنوی دینی اسلام‌محور و تلفیقی بر احساسات مثبت زنان دارای تجربه دلزدگی زناشویی

دوره 15، شماره 51، شهریور 1399، صفحه 7-27

سعیده قشلاقی؛ مرضیه علیوندی وفا؛ خلیل اسماعیل پور؛ معصومه آزموده


اثربخشی زوج درمانی مبتنی بر فراهیجان بر سازگاری و دلزدگی زناشویی در همسران دارای تعارض

دوره 12، شماره 39، مرداد 1396، صفحه 45-64

سکینه فتوحی؛ نیلوفر میکائیلی؛ اکبر عطادخت؛ نادر حاجلو