کلیدواژه‌ها = کارکرد خانواده
پیش بینی کارکرد خانواده و شیوه های تربیتی فرزندان بر اساس میزان استفاده والدین از رسانه های جمعی و شبکه های ارتباط مجازی

دوره 18، شماره 63، تیر 1402، صفحه 287-304

امیر هاشمی سنجانی؛ شهرزاد سراوانی؛ مژگان زینلی پور؛ فائزه اربابی


رابطه تهاجم فرهنگی غرب و کارکرد خانواده های ایرانی

دوره 9، شماره 28، آبان 1393

سید علی سید نژاد؛ حمیدرضا حاتمی؛ مهرشاد شبابی؛ عباس خلجی