کلیدواژه‌ها = افسردگی
مطالعه تاثیر روان‌درمانی گروهی با رویکرد یکپارچه توحیدی بر افسردگی زنان

دوره 18، شماره 65، دی 1402، صفحه 229-248

محمد حسین شریفی نیا؛ زهرا رحیمی یگانه


بررسی تاثیر کرامت درمانی معنوی اسلامی بر افسردگی و سازگاری زوجی زنان آسیب دیده از پیمان شکنی همسر

دوره 18، شماره 64، مهر 1402

فهیمه جمالی راد؛ محمود آزادی؛ منیره صالحی؛ جعفر طالبیان شریف؛ علیه رضاداد


بررسی نقش ویژگیهای شخصیتی و بهزیستی روانشناختی مادران در اضطراب و افسردگی دختران دوره ابتدایی

دوره 11، شماره 37، بهمن 1395، صفحه 113-132

خدیجه ابوالمعالی الحسینی؛ فاطمه محمدتبار کاسگری


بررسی اثربخشی رویکرد پذیرش و تعهد بر کاهش افسردگی زنان خانه دار شهر تهران

دوره 7، شماره 19، مرداد 1391

مهرناز اشجع؛ کیومرث فرح بخش؛ نجمه سدرپوشان؛ زهرا ستوده


تأثیر عوامل خانوادگی و شخصیتی بر فرار دختران از خانه

دوره 6، شماره 18، مرداد 1390

روشنک خدابخش؛ کامران گنجی؛ رزیتا ذبیحی؛ مهرداد نادری فر