کلیدواژه‌ها = افسردگی
تعداد مقالات: 5
1. بررسی نقش ویژگیهای شخصیتی و بهزیستی روانشناختی مادران در اضطراب و افسردگی دختران دوره ابتدایی

دوره 11، شماره 37، زمستان 1395، صفحه 113-132

خدیجه ابوالمعالی الحسینی؛ فاطمه محمدتبار کاسگری


3. بررسی اثربخشی رویکرد پذیرش و تعهد بر کاهش افسردگی زنان خانه دار شهر تهران

دوره 1391، شماره 19، تابستان 1391

مهرناز اشجع؛ کیومرث فرح بخش؛ نجمه سدرپوشان؛ زهرا ستوده


4. تأثیر عوامل خانوادگی و شخصیتی بر فرار دختران از خانه

دوره 1390، شماره 18، تابستان 1390

روشنک خدابخش؛ کامران گنجی؛ رزیتا ذبیحی؛ مهرداد نادری فر