نویسنده = یاسر رضاپور میرصالح
عوامل تسهیلگر فرایند بخشش در افراد خیانت دیده : یک پژوهش کیفی

دوره 17، شماره 59، تیر 1401، صفحه 85-103

زهرا سادات ایزدی؛ یاسر رضاپور میرصالح؛ آزاده چوب فروش زاده


اثربخشی آموزش مفاهیم اخلاق در خانواده به شیوة قصّه‌گویی بر اساس قصّه‌های دینی و قرآنی بر هوش اخلاقی و هوش هیجانی دختران نوجوان

دوره 12، شماره 41، بهمن 1396، صفحه 7-22

منیره اسماعیل بیگی؛ یاسر رضاپور میرصالح؛ فاطمه بهجتی اردکانی؛ شهریار نیازی


ویژگیهای روانسنجی مقیاس ایمان در رابطه زناشویی

دوره 11، شماره 35، مرداد 1395، صفحه 123-150

یاسر رضاپور میرصالح؛ اکبر آقایانی چاوشی؛ علی ملازمانی؛ مصطفی صابری