نویسنده = ���������� �������� ��������
نقش میانجی‌گری خشم در رابطه بین حمایت اجتماعی ادراک شده با قلدری-قربانی سایبری در دختران نوجوان

دوره 17، شماره 60، شهریور 1401، صفحه 131-153

فریبا محمدی؛ سیمین حسینیان؛ سیده منور یزدی؛ مژگان مردانی راد


تدوین الگوی بومی خانواده شادی محور با استفاده از نظریه مبنایی

دوره 13، شماره 44، آذر 1397، صفحه 7-26

منصوره سادات چاوشی؛ سیده منور یزدی؛ سیمین حسینیان