نویسنده = سیده منور یزدی
تدوین الگوی آموزش خودمراقبتی روان شناختی و اثربخشی آن بر تاب آوری دختران نوجوانان آسیب پذیر شهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1403

طوبا اورنگ؛ سیمین حسینیان؛ سیده منور یزدی؛ علی اکبر ثمری


نقش میانجی‌گری خشم در رابطه بین حمایت اجتماعی ادراک شده با قلدری-قربانی سایبری در دختران نوجوان

دوره 17، شماره 60، شهریور 1401، صفحه 131-153

فریبا محمدی؛ سیمین حسینیان؛ سیده منور یزدی؛ مژگان مردانی راد


تدوین الگوی بومی خانواده شادی محور با استفاده از نظریه مبنایی

دوره 13، شماره 44، آذر 1397، صفحه 7-26

منصوره سادات چاوشی؛ سیده منور یزدی؛ سیمین حسینیان