نویسنده = ���������� ����������������
نقش بازی های بومی-خانوادگی در رضایت مندی، توانمندسازی و ابعاد شش گانه کارکرد خانواده بر اساس مدل مک مستر

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مهر 1402

مژگان رحمانی؛ محمد سجاد صیدی؛ سیدمحسن حجت خواه


نقش واسطه ای همدلی همسران در ارتباط بین الگوهای فراغت با خرسندی و ثبات ازدواج

دوره 9، شماره 28، آبان 1393

خدامراد مومنی؛ محمدسجاد صیدی؛ خدیجه رضایی؛ محمد ابراهیمی