نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آیات و روایات تربیتی ساخت و اعتبارسنجی پرسشنامه ارزیابی دانشی و رفتاری مادران در تربیت جنسی دانش‌آموزان ابتدایی و متوسطه دوره اول [دوره 17، شماره 61، 1401، صفحه 221-286]
 • آرمان‌گرایی توسعه مطالعه رابطه آرمان‌گرایی توسعه با تغییرات ساختار خانواده (موردمطالعه: شهر تبریز) [دوره 17، شماره 60، 1401، صفحه 251-273]
 • آشفتگی روان‌شناختی مقایسه اثربخشی آموزش گروهی مبتنی بر ذهن‌آگاهی، نظریه گشتالت و رویکرد معنوی - مذهبی اسلام‌محور بر آشفتگی روان‌شناختی و احساس گناه مادران دانش‌آموزان کم‌توان ذهنی آموزش‌پذیر [دوره 17، شماره 59، 1401، صفحه 105-134]
 • آموزش سالمندی جایگاه سالمندی در کتاب‌های درسی دوره ابتدایی سال تحصیلی 1401-1400 [دوره 17، شماره 58، 1401، صفحه 43-66]
 • آموزش مدیریت هیجان اثربخشی آموزش تنظیم هیجان به مادران بر احساس تنهایی و مسئولیت‏پذیری نوجوانان دختر [دوره 17، شماره 61، 1401، صفحه 287-303]
 • آموزه‌های اسلام ساخت و اعتبارسنجی پرسشنامه ارزیابی دانشی و رفتاری مادران در تربیت جنسی دانش‌آموزان ابتدایی و متوسطه دوره اول [دوره 17، شماره 61، 1401، صفحه 221-286]

ا

 • ابعاد نقش خانواده نقش خانواده در اجرای برنامه‌ریزی درسی مدارس [دوره 17، شماره 59، 1401، صفحه 11-39]
 • احساس تنهایی اثربخشی آموزش تنظیم هیجان به مادران بر احساس تنهایی و مسئولیت‏پذیری نوجوانان دختر [دوره 17، شماره 61، 1401، صفحه 287-303]
 • احساس گناه مقایسه اثربخشی آموزش گروهی مبتنی بر ذهن‌آگاهی، نظریه گشتالت و رویکرد معنوی - مذهبی اسلام‌محور بر آشفتگی روان‌شناختی و احساس گناه مادران دانش‌آموزان کم‌توان ذهنی آموزش‌پذیر [دوره 17، شماره 59، 1401، صفحه 105-134]
 • اخلاق بسط مفهومی تعارض همسران از منظر اخلاق مبتنی بر آثار اخلاقی امام خمینی (رحمةالله) [دوره 17، شماره 58، 1401، صفحه 11-41]
 • ارتباط مادرـ فرزند الگوی معادلات ساختاری رضایتمندی زوجین بر اساس مؤلفه‌های شخصیتی پنج عاملی نئو با میانجیگری ارتباط مادرـ فرزند [دوره 17، شماره 60، 1401، صفحه 179-193]
 • ازدواج شاخص‌ها و مؤلفه‌های سلامت خانواده ایرانی [دوره 17، شماره 60، 1401، صفحه 11-47]
 • ازدواج گریزی مطالعه رابطه آرمان‌گرایی توسعه با تغییرات ساختار خانواده (موردمطالعه: شهر تبریز) [دوره 17، شماره 60، 1401، صفحه 251-273]
 • ازدواج موفق بررسی مقایسه‌ای رابطه ازدواج موفق و خود متمایزسازی با نقش میانجیگری تنظیم‌شناختی هیجانی میان زنان و مردان متأهل شهر تهران [دوره 17، شماره 59، 1401، صفحه 41-60]
 • استرس فرزندپروری اثربخشی آموزش برنامة تاب‌آوری بر استرس فرزندپروری مادران دانش‌آموزان دختر با اختلال فلج مغزی [دوره 17، شماره 60، 1401، صفحه 223-249]
 • اسلامی شاخص‌ها و مؤلفه‌های سلامت خانواده ایرانی [دوره 17، شماره 60، 1401، صفحه 11-47]
 • اعتباریابی ساخت و اعتباریابی پرسشنامه سلامت معنوی روابط زوجین بر اساس متون اسلامی [دوره 17، شماره 60، 1401، صفحه 195-222]
 • افراد خیانت دیده عوامل تسهیلگر فرایند بخشش در افراد خیانت دیده : یک پژوهش کیفی [دوره 17، شماره 59، 1401، صفحه 85-103]
 • الگوهای ارتباطی خانواده بررسی رابطه سبک‌های والدگری و الگوهای ارتباطی خانواده با وابستگی به شبکه‌های مجازی: نقش واسطه‌ای شایستگی اجتماعی [دوره 17، شماره 58، 1401، صفحه 133-157]
 • الگوهای تعاملی اثربخشی آموزش گروهی طرحواره‌درمانی هیجانی بر خودپنداره جنسی، بلوغ عاطفی و الگوهای تعاملی زنان دچار درد مزمن [دوره 17، شماره 61، 1401، صفحه 199-219]
 • انتخاب همسر عوامل مؤثر بر شکل‏گیری ملاک‏های انتخاب ‏همسر در جوانان تحصیل‏کرده شهر ایلام؛ یک نظریه‏ زمینه‏ ای [دوره 17، شماره 60، 1401، صفحه 83-107]

ب

 • بخشش عوامل تسهیلگر فرایند بخشش در افراد خیانت دیده : یک پژوهش کیفی [دوره 17، شماره 59، 1401، صفحه 85-103]
 • برنامه‌های درسی مدارس نقش خانواده در اجرای برنامه‌ریزی درسی مدارس [دوره 17، شماره 59، 1401، صفحه 11-39]
 • بسط مفهومی بسط مفهومی تعارض همسران از منظر اخلاق مبتنی بر آثار اخلاقی امام خمینی (رحمةالله) [دوره 17، شماره 58، 1401، صفحه 11-41]
 • بعد رفتاری نقش الگوی مطلوب شبکه اجتماعی در تحکیم بنیان خانواده [دوره 17، شماره 60، 1401، صفحه 155-178]
 • بعد شناختی نقش الگوی مطلوب شبکه اجتماعی در تحکیم بنیان خانواده [دوره 17، شماره 60، 1401، صفحه 155-178]
 • بعد عاطفی نقش الگوی مطلوب شبکه اجتماعی در تحکیم بنیان خانواده [دوره 17، شماره 60، 1401، صفحه 155-178]
 • بلوغ عاطفی اثربخشی آموزش گروهی طرحواره‌درمانی هیجانی بر خودپنداره جنسی، بلوغ عاطفی و الگوهای تعاملی زنان دچار درد مزمن [دوره 17، شماره 61، 1401، صفحه 199-219]

پ

 • پرسشنامه تربیت جنسی ساخت و اعتبارسنجی پرسشنامه ارزیابی دانشی و رفتاری مادران در تربیت جنسی دانش‌آموزان ابتدایی و متوسطه دوره اول [دوره 17، شماره 61، 1401، صفحه 221-286]
 • پس از کرونا تجارب زیسته جوانان از چالش‌های فرآیند تشکیل خانواده در دوران پیش و پس از کرونا [دوره 17، شماره 58، 1401، صفحه 113-131]
 • پیش از کرونا تجارب زیسته جوانان از چالش‌های فرآیند تشکیل خانواده در دوران پیش و پس از کرونا [دوره 17، شماره 58، 1401، صفحه 113-131]

ت

 • تاب‌آوری اثربخشی آموزش برنامة تاب‌آوری بر استرس فرزندپروری مادران دانش‌آموزان دختر با اختلال فلج مغزی [دوره 17، شماره 60، 1401، صفحه 223-249]
 • تاب‌آوری تحصیلی رابطه ابعاد فرزندپروری با تاب‌آوری تحصیلی: نقش واسطه‌ای تنظیم شناختی هیجان در فرزندان نوجوان خانواده‌های جانباز [دوره 17، شماره 61، 1401، صفحه 59-92]
 • تاپسیس به‌گزینی نهاد متولی نظام حکمرانی خانواده در جمهوری اسلامی ایران [دوره 17، شماره 61، 1401، صفحه 93-121]
 • تجارب زیسته تجارب زیسته جوانان از چالش‌های فرآیند تشکیل خانواده در دوران پیش و پس از کرونا [دوره 17، شماره 58، 1401، صفحه 113-131]
 • تحکیم بنیان خانواده نقش الگوی مطلوب شبکه اجتماعی در تحکیم بنیان خانواده [دوره 17، شماره 60، 1401، صفحه 155-178]
 • تحلیل عاملی ساخت و اعتباریابی پرسشنامه سلامت معنوی روابط زوجین بر اساس متون اسلامی [دوره 17، شماره 60، 1401، صفحه 195-222]
 • تحلیل محتوا تحلیل محتوای کتاب‌های درسی مقطع متوسطه اول از حیث توجه به نقش زن: حاکمیت رویکرد اسلامی یا فمینیسم [دوره 17، شماره 58، 1401، صفحه 159-181]
 • تحمل آشفتگی تدوین بسته آموزشی ذهن آگاهی معنوی مبتنی بر آیات قرآن و اثربخشی آن بر تنظیم هیجان و تحمل آشفتگی زنان مبتلا به حملات اضطرابی با تجربه سقط خودبه‌خودی جنین [دوره 17، شماره 61، 1401، صفحه 123-154]
 • تحمل پریشانی تدوین مدل صمیمیت زناشویی بر اساس راهبردهای حفظ زوج، تحمل پریشانی با نقش میانجی ذهن آگاهی [دوره 17، شماره 61، 1401، صفحه 11-34]
 • تحول هیجانی کارکردی رابطه سبک دلبستگی مادر و تحول هیجانی کارکردی کودکان زیر سه و نیم سال با میانجی‌گری شیوه فرزند پروری مادر [دوره 17، شماره 59، 1401، صفحه 135-154]
 • تشکیل خانواده تجارب زیسته جوانان از چالش‌های فرآیند تشکیل خانواده در دوران پیش و پس از کرونا [دوره 17، شماره 58، 1401، صفحه 113-131]
 • تعارض کار-خانواده رابطه بین تعارض کار- خانواده و کیفیت روابط زناشویی در بین معلمان زن متاهل در دوره همه‌گیری کووید 19: نقش میانجی حمایت اجتماعی ادراک‌شده [دوره 17، شماره 61، 1401، صفحه 155-174]
 • تعارض همسران بسط مفهومی تعارض همسران از منظر اخلاق مبتنی بر آثار اخلاقی امام خمینی (رحمةالله) [دوره 17، شماره 58، 1401، صفحه 11-41]
 • تنظیم شناختی هیجان رابطه ابعاد فرزندپروری با تاب‌آوری تحصیلی: نقش واسطه‌ای تنظیم شناختی هیجان در فرزندان نوجوان خانواده‌های جانباز [دوره 17، شماره 61، 1401، صفحه 59-92]
 • تنظیم ‌شناختی هیجان بررسی مقایسه‌ای رابطه ازدواج موفق و خود متمایزسازی با نقش میانجیگری تنظیم‌شناختی هیجانی میان زنان و مردان متأهل شهر تهران [دوره 17، شماره 59، 1401، صفحه 41-60]
 • تنظیم هیجان تدوین بسته آموزشی ذهن آگاهی معنوی مبتنی بر آیات قرآن و اثربخشی آن بر تنظیم هیجان و تحمل آشفتگی زنان مبتلا به حملات اضطرابی با تجربه سقط خودبه‌خودی جنین [دوره 17، شماره 61، 1401، صفحه 123-154]
 • توزیع قدرت مطالعه رابطه آرمان‌گرایی توسعه با تغییرات ساختار خانواده (موردمطالعه: شهر تبریز) [دوره 17، شماره 60، 1401، صفحه 251-273]

ج

 • جامعه‌‌ی ایرانی عوامل مؤثر بر طلاق در جامعه ایرانی؛ الگویابی با استفاده از روش دیمتل [دوره 17، شماره 61، 1401، صفحه 175-197]
 • جوانان تجارب زیسته جوانان از چالش‌های فرآیند تشکیل خانواده در دوران پیش و پس از کرونا [دوره 17، شماره 58، 1401، صفحه 113-131]

ح

 • حس انسجام کارآزمایی بالینی در زوجین آشفته: مقایسه اثربخشی درمان دلبستگی _ روایتی و فراتشخیصی یکپارچه بر حس انسجام [دوره 17، شماره 59، 1401، صفحه 155-178]
 • حمایت اجتماعی ادراک شده نقش میانجی‌گری خشم در رابطه بین حمایت اجتماعی ادراک شده با قلدری-قربانی سایبری در دختران نوجوان [دوره 17، شماره 60، 1401، صفحه 131-153]
 • حمایت اجتماعی ادراک‌شده رابطه بین تعارض کار- خانواده و کیفیت روابط زناشویی در بین معلمان زن متاهل در دوره همه‌گیری کووید 19: نقش میانجی حمایت اجتماعی ادراک‌شده [دوره 17، شماره 61، 1401، صفحه 155-174]
 • حملات اضطرابی تدوین بسته آموزشی ذهن آگاهی معنوی مبتنی بر آیات قرآن و اثربخشی آن بر تنظیم هیجان و تحمل آشفتگی زنان مبتلا به حملات اضطرابی با تجربه سقط خودبه‌خودی جنین [دوره 17، شماره 61، 1401، صفحه 123-154]

خ

 • خیانت زناشویی تحلیل موضوعی شاخص‌های سلامت جنسی زوجین و بررسی و تدوین آن از منظر قرآن کریم [دوره 17، شماره 58، 1401، صفحه 67-112]
 • خیانت زناشویی عوامل تسهیلگر فرایند بخشش در افراد خیانت دیده : یک پژوهش کیفی [دوره 17، شماره 59، 1401، صفحه 85-103]
 • خانواده شاخص‌ها و مؤلفه‌های سلامت خانواده ایرانی [دوره 17، شماره 60، 1401، صفحه 11-47]
 • خانواده به‌گزینی نهاد متولی نظام حکمرانی خانواده در جمهوری اسلامی ایران [دوره 17، شماره 61، 1401، صفحه 93-121]
 • خانواده‌گرایی مطالعه رابطه آرمان‌گرایی توسعه با تغییرات ساختار خانواده (موردمطالعه: شهر تبریز) [دوره 17، شماره 60، 1401، صفحه 251-273]
 • خشم نقش میانجی‌گری خشم در رابطه بین حمایت اجتماعی ادراک شده با قلدری-قربانی سایبری در دختران نوجوان [دوره 17، شماره 60، 1401، صفحه 131-153]
 • خودپنداره جنسی اثربخشی آموزش گروهی طرحواره‌درمانی هیجانی بر خودپنداره جنسی، بلوغ عاطفی و الگوهای تعاملی زنان دچار درد مزمن [دوره 17، شماره 61، 1401، صفحه 199-219]
 • خود متمایزسازی بررسی مقایسه‌ای رابطه ازدواج موفق و خود متمایزسازی با نقش میانجیگری تنظیم‌شناختی هیجانی میان زنان و مردان متأهل شهر تهران [دوره 17، شماره 59، 1401، صفحه 41-60]

د

 • دانش‌آموزان نقش خانواده در اجرای برنامه‌ریزی درسی مدارس [دوره 17، شماره 59، 1401، صفحه 11-39]
 • دختران طراحی الگوی هویت یکپارچه در دختران مبتنی بر تجارب زیسته موفق [دوره 17، شماره 60، 1401، صفحه 49-81]
 • درد مزمن اثربخشی آموزش گروهی طرحواره‌درمانی هیجانی بر خودپنداره جنسی، بلوغ عاطفی و الگوهای تعاملی زنان دچار درد مزمن [دوره 17، شماره 61، 1401، صفحه 199-219]
 • درمان متمرکز بر شفقت مقایسه اثربخشی درمان‌های متمرکز بر شفقت و هیجان‌مدار بر مشکلاتِ روانشناختی-زناشویی همسرِ جانبازان [دوره 17، شماره 61، 1401، صفحه 35-58]
 • درمان هیجان‌مدار مقایسه اثربخشی درمان‌های متمرکز بر شفقت و هیجان‌مدار بر مشکلاتِ روانشناختی-زناشویی همسرِ جانبازان [دوره 17، شماره 61، 1401، صفحه 35-58]
 • دلبستگی _ روایتی کارآزمایی بالینی در زوجین آشفته: مقایسه اثربخشی درمان دلبستگی _ روایتی و فراتشخیصی یکپارچه بر حس انسجام [دوره 17، شماره 59، 1401، صفحه 155-178]
 • دلزدگی زناشویی پیش‌بینی دلزدگی زناشویی، بر اساس طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه و سرمایه روان‌شناختی [دوره 17، شماره 59، 1401، صفحه 61-83]
 • دین طراحی الگوی هویت یکپارچه در دختران مبتنی بر تجارب زیسته موفق [دوره 17، شماره 60، 1401، صفحه 49-81]
 • دوره ابتدایی جایگاه سالمندی در کتاب‌های درسی دوره ابتدایی سال تحصیلی 1401-1400 [دوره 17، شماره 58، 1401، صفحه 43-66]

ذ

 • ذهن‌آگاهی مقایسه اثربخشی آموزش گروهی مبتنی بر ذهن‌آگاهی، نظریه گشتالت و رویکرد معنوی - مذهبی اسلام‌محور بر آشفتگی روان‌شناختی و احساس گناه مادران دانش‌آموزان کم‌توان ذهنی آموزش‌پذیر [دوره 17، شماره 59، 1401، صفحه 105-134]
 • ذهن‎آگاهی تدوین مدل صمیمیت زناشویی بر اساس راهبردهای حفظ زوج، تحمل پریشانی با نقش میانجی ذهن آگاهی [دوره 17، شماره 61، 1401، صفحه 11-34]
 • ذهن آگاهی معنوی تدوین بسته آموزشی ذهن آگاهی معنوی مبتنی بر آیات قرآن و اثربخشی آن بر تنظیم هیجان و تحمل آشفتگی زنان مبتلا به حملات اضطرابی با تجربه سقط خودبه‌خودی جنین [دوره 17، شماره 61، 1401، صفحه 123-154]

ر

 • راهبردهای حفظ زوج تدوین مدل صمیمیت زناشویی بر اساس راهبردهای حفظ زوج، تحمل پریشانی با نقش میانجی ذهن آگاهی [دوره 17، شماره 61، 1401، صفحه 11-34]
 • رضایتمندی زوجین الگوی معادلات ساختاری رضایتمندی زوجین بر اساس مؤلفه‌های شخصیتی پنج عاملی نئو با میانجیگری ارتباط مادرـ فرزند [دوره 17، شماره 60، 1401، صفحه 179-193]
 • روابط همسران ساخت و اعتباریابی پرسشنامه سلامت معنوی روابط زوجین بر اساس متون اسلامی [دوره 17، شماره 60، 1401، صفحه 195-222]
 • روش دیمتل عوامل مؤثر بر طلاق در جامعه ایرانی؛ الگویابی با استفاده از روش دیمتل [دوره 17، شماره 61، 1401، صفحه 175-197]
 • رویکرد معنوی - مذهبی اسلام‌محور مقایسه اثربخشی آموزش گروهی مبتنی بر ذهن‌آگاهی، نظریه گشتالت و رویکرد معنوی - مذهبی اسلام‌محور بر آشفتگی روان‌شناختی و احساس گناه مادران دانش‌آموزان کم‌توان ذهنی آموزش‌پذیر [دوره 17، شماره 59، 1401، صفحه 105-134]

ز

 • زن تحلیل محتوای کتاب‌های درسی مقطع متوسطه اول از حیث توجه به نقش زن: حاکمیت رویکرد اسلامی یا فمینیسم [دوره 17، شماره 58، 1401، صفحه 159-181]
 • زوج درمانی فراشناختی- فراهیجانی مقایسه اثربخشی زوج‌درمانی مسئله محور جنسی مبتنی بر رویکرد اسلامی و زوج‌درمانی تلفیقی فراشناختی- فراهیجانی بر مسائل جنسی زوجین [دوره 17، شماره 60، 1401، صفحه 109-130]
 • زوج درمانی مسئله محور جنسی مقایسه اثربخشی زوج‌درمانی مسئله محور جنسی مبتنی بر رویکرد اسلامی و زوج‌درمانی تلفیقی فراشناختی- فراهیجانی بر مسائل جنسی زوجین [دوره 17، شماره 60، 1401، صفحه 109-130]
 • زوجین پیش‌بینی نگرش به خیانت زناشویی بر اساس مؤلفه‌های رضایت جنسی و صمیمیت در زوجین [دوره 17، شماره 58، 1401، صفحه 183-199]
 • زوجین آشفته کارآزمایی بالینی در زوجین آشفته: مقایسه اثربخشی درمان دلبستگی _ روایتی و فراتشخیصی یکپارچه بر حس انسجام [دوره 17، شماره 59، 1401، صفحه 155-178]

س

 • ساختار خانواده مطالعه رابطه آرمان‌گرایی توسعه با تغییرات ساختار خانواده (موردمطالعه: شهر تبریز) [دوره 17، شماره 60، 1401، صفحه 251-273]
 • ساخت و اعتباریابی ساخت و اعتبارسنجی پرسشنامه ارزیابی دانشی و رفتاری مادران در تربیت جنسی دانش‌آموزان ابتدایی و متوسطه دوره اول [دوره 17، شماره 61، 1401، صفحه 221-286]
 • سالمند در خانواده جایگاه سالمندی در کتاب‌های درسی دوره ابتدایی سال تحصیلی 1401-1400 [دوره 17، شماره 58، 1401، صفحه 43-66]
 • سبک دلبستگی رابطه سبک دلبستگی مادر و تحول هیجانی کارکردی کودکان زیر سه و نیم سال با میانجی‌گری شیوه فرزند پروری مادر [دوره 17، شماره 59، 1401، صفحه 135-154]
 • سبک‌های والدگری بررسی رابطه سبک‌های والدگری و الگوهای ارتباطی خانواده با وابستگی به شبکه‌های مجازی: نقش واسطه‌ای شایستگی اجتماعی [دوره 17، شماره 58، 1401، صفحه 133-157]
 • سرمایه روان‌شناختی پیش‌بینی دلزدگی زناشویی، بر اساس طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه و سرمایه روان‌شناختی [دوره 17، شماره 59، 1401، صفحه 61-83]
 • سقط خودبه‌خودی جنین تدوین بسته آموزشی ذهن آگاهی معنوی مبتنی بر آیات قرآن و اثربخشی آن بر تنظیم هیجان و تحمل آشفتگی زنان مبتلا به حملات اضطرابی با تجربه سقط خودبه‌خودی جنین [دوره 17، شماره 61، 1401، صفحه 123-154]
 • سلامت شاخص‌ها و مؤلفه‌های سلامت خانواده ایرانی [دوره 17، شماره 60، 1401، صفحه 11-47]
 • سلامت جنسی تحلیل موضوعی شاخص‌های سلامت جنسی زوجین و بررسی و تدوین آن از منظر قرآن کریم [دوره 17، شماره 58، 1401، صفحه 67-112]
 • سلامت معنوی ساخت و اعتباریابی پرسشنامه سلامت معنوی روابط زوجین بر اساس متون اسلامی [دوره 17، شماره 60، 1401، صفحه 195-222]

ش

 • شاخص تحلیل موضوعی شاخص‌های سلامت جنسی زوجین و بررسی و تدوین آن از منظر قرآن کریم [دوره 17، شماره 58، 1401، صفحه 67-112]
 • شاخص شاخص‌ها و مؤلفه‌های سلامت خانواده ایرانی [دوره 17، شماره 60، 1401، صفحه 11-47]
 • شایستگی اجتماعی بررسی رابطه سبک‌های والدگری و الگوهای ارتباطی خانواده با وابستگی به شبکه‌های مجازی: نقش واسطه‌ای شایستگی اجتماعی [دوره 17، شماره 58، 1401، صفحه 133-157]
 • شبکه اجتماعی نقش الگوی مطلوب شبکه اجتماعی در تحکیم بنیان خانواده [دوره 17، شماره 60، 1401، صفحه 155-178]
 • شیوه فرزندپروری رابطه سبک دلبستگی مادر و تحول هیجانی کارکردی کودکان زیر سه و نیم سال با میانجی‌گری شیوه فرزند پروری مادر [دوره 17، شماره 59، 1401، صفحه 135-154]

ص

 • صمیمیت پیش‌بینی نگرش به خیانت زناشویی بر اساس مؤلفه‌های رضایت جنسی و صمیمیت در زوجین [دوره 17، شماره 58، 1401، صفحه 183-199]
 • صمیمیت زناشویی تدوین مدل صمیمیت زناشویی بر اساس راهبردهای حفظ زوج، تحمل پریشانی با نقش میانجی ذهن آگاهی [دوره 17، شماره 61، 1401، صفحه 11-34]

ط

 • طرح آزمایشی تک آزمودنی کارآزمایی بالینی در زوجین آشفته: مقایسه اثربخشی درمان دلبستگی _ روایتی و فراتشخیصی یکپارچه بر حس انسجام [دوره 17، شماره 59، 1401، صفحه 155-178]
 • طرحواره‌درمانی هیجانی اثربخشی آموزش گروهی طرحواره‌درمانی هیجانی بر خودپنداره جنسی، بلوغ عاطفی و الگوهای تعاملی زنان دچار درد مزمن [دوره 17، شماره 61، 1401، صفحه 199-219]
 • طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه پیش‌بینی دلزدگی زناشویی، بر اساس طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه و سرمایه روان‌شناختی [دوره 17، شماره 59، 1401، صفحه 61-83]

ع

 • عوامل مؤثر بر طلاق عوامل مؤثر بر طلاق در جامعه ایرانی؛ الگویابی با استفاده از روش دیمتل [دوره 17، شماره 61، 1401، صفحه 175-197]

ف

 • فراتشخیصی یکپارچه کارآزمایی بالینی در زوجین آشفته: مقایسه اثربخشی درمان دلبستگی _ روایتی و فراتشخیصی یکپارچه بر حس انسجام [دوره 17، شماره 59، 1401، صفحه 155-178]
 • فرزندان خانواده‌های جانباز رابطه ابعاد فرزندپروری با تاب‌آوری تحصیلی: نقش واسطه‌ای تنظیم شناختی هیجان در فرزندان نوجوان خانواده‌های جانباز [دوره 17، شماره 61، 1401، صفحه 59-92]
 • فرزندپروری ادراک شده رابطه ابعاد فرزندپروری با تاب‌آوری تحصیلی: نقش واسطه‌ای تنظیم شناختی هیجان در فرزندان نوجوان خانواده‌های جانباز [دوره 17، شماره 61، 1401، صفحه 59-92]
 • فلج مغزی اثربخشی آموزش برنامة تاب‌آوری بر استرس فرزندپروری مادران دانش‌آموزان دختر با اختلال فلج مغزی [دوره 17، شماره 60، 1401، صفحه 223-249]
 • فمینیسم تحلیل محتوای کتاب‌های درسی مقطع متوسطه اول از حیث توجه به نقش زن: حاکمیت رویکرد اسلامی یا فمینیسم [دوره 17، شماره 58، 1401، صفحه 159-181]

ق

 • قربانی سایبری نقش میانجی‌گری خشم در رابطه بین حمایت اجتماعی ادراک شده با قلدری-قربانی سایبری در دختران نوجوان [دوره 17، شماره 60، 1401، صفحه 131-153]
 • قلدری سایبری نقش میانجی‌گری خشم در رابطه بین حمایت اجتماعی ادراک شده با قلدری-قربانی سایبری در دختران نوجوان [دوره 17، شماره 60، 1401، صفحه 131-153]
 • قلمرو برنامه درسی نقش خانواده در اجرای برنامه‌ریزی درسی مدارس [دوره 17، شماره 59، 1401، صفحه 11-39]

ک

 • کتاب‌های درسی جایگاه سالمندی در کتاب‌های درسی دوره ابتدایی سال تحصیلی 1401-1400 [دوره 17، شماره 58، 1401، صفحه 43-66]
 • کتاب‌های درسی تحلیل محتوای کتاب‌های درسی مقطع متوسطه اول از حیث توجه به نقش زن: حاکمیت رویکرد اسلامی یا فمینیسم [دوره 17، شماره 58، 1401، صفحه 159-181]
 • کیفیت رابطه زناشویی رابطه بین تعارض کار- خانواده و کیفیت روابط زناشویی در بین معلمان زن متاهل در دوره همه‌گیری کووید 19: نقش میانجی حمایت اجتماعی ادراک‌شده [دوره 17، شماره 61، 1401، صفحه 155-174]
 • کمال طلبی بسط مفهومی تعارض همسران از منظر اخلاق مبتنی بر آثار اخلاقی امام خمینی (رحمةالله) [دوره 17، شماره 58، 1401، صفحه 11-41]
 • کم‌توان ذهنی آموزش‌پذیر مقایسه اثربخشی آموزش گروهی مبتنی بر ذهن‌آگاهی، نظریه گشتالت و رویکرد معنوی - مذهبی اسلام‌محور بر آشفتگی روان‌شناختی و احساس گناه مادران دانش‌آموزان کم‌توان ذهنی آموزش‌پذیر [دوره 17، شماره 59، 1401، صفحه 105-134]
 • کودکان سه سال و نیم رابطه سبک دلبستگی مادر و تحول هیجانی کارکردی کودکان زیر سه و نیم سال با میانجی‌گری شیوه فرزند پروری مادر [دوره 17، شماره 59، 1401، صفحه 135-154]
 • کووید19 رابطه بین تعارض کار- خانواده و کیفیت روابط زناشویی در بین معلمان زن متاهل در دوره همه‌گیری کووید 19: نقش میانجی حمایت اجتماعی ادراک‌شده [دوره 17، شماره 61، 1401، صفحه 155-174]

گ

 • گروه کانونی نقش خانواده در اجرای برنامه‌ریزی درسی مدارس [دوره 17، شماره 59، 1401، صفحه 11-39]
 • گسست خانواده عوامل مؤثر بر طلاق در جامعه ایرانی؛ الگویابی با استفاده از روش دیمتل [دوره 17، شماره 61، 1401، صفحه 175-197]

م

 • مادران اثربخشی آموزش برنامة تاب‌آوری بر استرس فرزندپروری مادران دانش‌آموزان دختر با اختلال فلج مغزی [دوره 17، شماره 60، 1401، صفحه 223-249]
 • مدل سیستم مانا به‌گزینی نهاد متولی نظام حکمرانی خانواده در جمهوری اسلامی ایران [دوره 17، شماره 61، 1401، صفحه 93-121]
 • مسائل جنسی زوجین مقایسه اثربخشی زوج‌درمانی مسئله محور جنسی مبتنی بر رویکرد اسلامی و زوج‌درمانی تلفیقی فراشناختی- فراهیجانی بر مسائل جنسی زوجین [دوره 17، شماره 60، 1401، صفحه 109-130]
 • مسئولیت‏پذیری اثربخشی آموزش تنظیم هیجان به مادران بر احساس تنهایی و مسئولیت‏پذیری نوجوانان دختر [دوره 17، شماره 61، 1401، صفحه 287-303]
 • مشکلات روانشناختی-زناشویی مقایسه اثربخشی درمان‌های متمرکز بر شفقت و هیجان‌مدار بر مشکلاتِ روانشناختی-زناشویی همسرِ جانبازان [دوره 17، شماره 61، 1401، صفحه 35-58]
 • معلمان رابطه بین تعارض کار- خانواده و کیفیت روابط زناشویی در بین معلمان زن متاهل در دوره همه‌گیری کووید 19: نقش میانجی حمایت اجتماعی ادراک‌شده [دوره 17، شماره 61، 1401، صفحه 155-174]
 • معنویت ساخت و اعتباریابی پرسشنامه سلامت معنوی روابط زوجین بر اساس متون اسلامی [دوره 17، شماره 60، 1401، صفحه 195-222]
 • مقایسه اثربخشی مقایسه اثربخشی زوج‌درمانی مسئله محور جنسی مبتنی بر رویکرد اسلامی و زوج‌درمانی تلفیقی فراشناختی- فراهیجانی بر مسائل جنسی زوجین [دوره 17، شماره 60، 1401، صفحه 109-130]
 • ملاک‏های انتخاب همسر عوامل مؤثر بر شکل‏گیری ملاک‏های انتخاب ‏همسر در جوانان تحصیل‏کرده شهر ایلام؛ یک نظریه‏ زمینه‏ ای [دوره 17، شماره 60، 1401، صفحه 83-107]
 • ملاک‏های همسرگزینی عوامل مؤثر بر شکل‏گیری ملاک‏های انتخاب ‏همسر در جوانان تحصیل‏کرده شهر ایلام؛ یک نظریه‏ زمینه‏ ای [دوره 17، شماره 60، 1401، صفحه 83-107]
 • مؤلفه‌های رضایت جنسی پیش‌بینی نگرش به خیانت زناشویی بر اساس مؤلفه‌های رضایت جنسی و صمیمیت در زوجین [دوره 17، شماره 58، 1401، صفحه 183-199]
 • مؤلفه های ویژگی شخصیتی الگوی معادلات ساختاری رضایتمندی زوجین بر اساس مؤلفه‌های شخصیتی پنج عاملی نئو با میانجیگری ارتباط مادرـ فرزند [دوره 17، شماره 60، 1401، صفحه 179-193]

ن

 • نظام حکمرانی خانواده به‌گزینی نهاد متولی نظام حکمرانی خانواده در جمهوری اسلامی ایران [دوره 17، شماره 61، 1401، صفحه 93-121]
 • نظریه زمینه‏ای عوامل مؤثر بر شکل‏گیری ملاک‏های انتخاب ‏همسر در جوانان تحصیل‏کرده شهر ایلام؛ یک نظریه‏ زمینه‏ ای [دوره 17، شماره 60، 1401، صفحه 83-107]
 • نظریه گشتالت مقایسه اثربخشی آموزش گروهی مبتنی بر ذهن‌آگاهی، نظریه گشتالت و رویکرد معنوی - مذهبی اسلام‌محور بر آشفتگی روان‌شناختی و احساس گناه مادران دانش‌آموزان کم‌توان ذهنی آموزش‌پذیر [دوره 17، شماره 59، 1401، صفحه 105-134]
 • نگرش به خیانت زناشویی پیش‌بینی نگرش به خیانت زناشویی بر اساس مؤلفه‌های رضایت جنسی و صمیمیت در زوجین [دوره 17، شماره 58، 1401، صفحه 183-199]
 • نوجوان دختر اثربخشی آموزش تنظیم هیجان به مادران بر احساس تنهایی و مسئولیت‏پذیری نوجوانان دختر [دوره 17، شماره 61، 1401، صفحه 287-303]

و

 • وابستگی به شبکه‌های مجازی بررسی رابطه سبک‌های والدگری و الگوهای ارتباطی خانواده با وابستگی به شبکه‌های مجازی: نقش واسطه‌ای شایستگی اجتماعی [دوره 17، شماره 58، 1401، صفحه 133-157]

ه

 • همسر جانبازان مقایسه اثربخشی درمان‌های متمرکز بر شفقت و هیجان‌مدار بر مشکلاتِ روانشناختی-زناشویی همسرِ جانبازان [دوره 17، شماره 61، 1401، صفحه 35-58]
 • هویت یکپارچه طراحی الگوی هویت یکپارچه در دختران مبتنی بر تجارب زیسته موفق [دوره 17، شماره 60، 1401، صفحه 49-81]