کلیدواژه‌ها = دینداری
نقش میانجی انعطاف‌پذیری خانواده در ارتباط بین دینداری با بحران هویت دختران نوجوان

دوره 18، شماره 64، مهر 1402، صفحه 179-196

مهری الیاسی؛ مونا برادران خانیانی؛ نسرین واسعی؛ آنیتا فراستی


ارائه الگوی ساختاری عوامل مؤثر بر قصد خرید پوشاک حجاب در زنان

دوره 12، شماره 38، اردیبهشت 1396، صفحه 7-30

سعید ده یادگاری؛ اصغر مشبکی اصفهانی؛ هادی بستام؛ نبی الله الیاسی