کلیدواژه‌ها = اخلاق
تحلیل مفهوم اخلاق‌درخانواده ازمنظرامام سجاد(ع)

دوره 18، شماره 65، دی 1402، صفحه 11-44

سیدرضا طباطبائی نیا؛ داود رنجبران؛ مریم شاهوردی؛ محمدرضا یوسفی؛ محمد مهدی صفورائی پاریزی


بسط مفهومی تعارض همسران از منظر اخلاق مبتنی بر آثار اخلاقی امام خمینی (رحمةالله)

دوره 17، شماره 58، اردیبهشت 1401، صفحه 11-41

مرضیه مدنی فر؛ معصومه اسمعیلی؛ کیومرث فرحبخش؛ محمد عسگری