نویسنده = �������� �������� �������� ������
شناسایی عوامل مؤثر بر تاب‌آوری زنان مطلقه و سرپرست فرزند: یک پژوهش کیفی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مهر 1402

نسیم زکی خانی؛ خدیجه شیرالی نیا؛ ذبیح اله عباس پور


مقایسه مادرآزاری در بین دانش آموزان شهری و روستایی شهر دورود

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مهر 1402

ذبیح اله عباس پور؛ محمد سالاروند؛ رضا خجسته مهر