نویسنده = مرضیه مدنی فر
بررسی پدیداری تجربه زندگی دختران نوجوان در خانواده های ناتنی و ارتباط بامادرخوانده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 بهمن 1402

زهرا پورسید آقایی؛ زهرا خلخال؛ مرضیه مدنی فر؛ زهرا امان اللهی؛ کوثر دهدست؛ فاطمه قاسمی نیایی


بسط مفهومی تعارض همسران از منظر اخلاق مبتنی بر آثار اخلاقی امام خمینی (رحمةالله)

دوره 17، شماره 58، اردیبهشت 1401، صفحه 11-41

مرضیه مدنی فر؛ معصومه اسمعیلی؛ کیومرث فرحبخش؛ محمد عسگری