نویسنده = ولی اله فرزاد
تعداد مقالات: 2
1. مقایسه اثربخشی رویکردهای زوج درمانی گاتمن و هیجان‌محور بر سازگاری زوجها در خانواده

دوره 13، شماره 43، تابستان 1397، صفحه 117-132

مریم داودوندی؛ شکوه نوابی نژاد؛ ولی اله فرزاد


2. تعیین ابعاد صمیمیّت زناشویی زوجهای ایرانی، یک مطالعه کیفی

دوره 12، شماره 42، بهار 1397، صفحه 61-78

کبری ناموران گرمی؛ علیرضا مرادی؛ ولی الله فرزاد؛ کیانوش زهراکار