نویسنده = علی محمد نظری
تعداد مقالات: 3
1. طراحی الگوی فرایندهای خانوادگی مؤثر بر رشد شغلی؛ نظریه داده بنیاد

دوره 14، شماره 49، زمستان 1398، صفحه 25-54

زینب گل پیچ؛ علی محمد نظری؛ عزیزاله تاجیک اسماعیلی؛ عبدالرحیم کسایی اصفهانی


2. نقش ابعاد ساختار قدرت خانواده در سازگاری زناشویی

دوره 9، شماره 30، بهار 1394

ایمان خاکپور؛ علی محمد نظری؛ کیانوش زهراکار


3. روابط چندگانه سبکهای دلبستگی، ابعاد شخصیت و رضایت زناشویی با پیمان‌شکنی زناشویی

دوره 9، شماره 29، زمستان 1393

عباس سامی؛ علی محمد نظری؛ علی محمد نظری؛ فرشاد محسن زاده؛ فرشاد محسن زاده؛ مهدی طاهری