نویسنده = �������������� ����������
تأثیر عوامل خانوادگی و شخصیتی بر فرار دختران از خانه

دوره 1390، شماره 18، مرداد 1390

روشنک خدابخش؛ کامران گنجی؛ رزیتا ذبیحی؛ مهرداد نادری فر


مقایسه سبک های فرزندپروری زنان شاغل و خانه دار

دوره 1388، شماره 15، فروردین 1388

روشنک خدابخش؛ مصطفی جعفری