نویسنده = روشنک خدابخش
تعداد مقالات: 4
1. بررسی طرحواره‌های ناسازگار نوجوانان بزهکار و عادی با سبک دلبستگی والدینشان

دوره 8، شماره 25، زمستان 1392

روشنک خدابخش؛ سیده منور یزدی؛ محبوبه عباسیان


3. تأثیر عوامل خانوادگی و شخصیتی بر فرار دختران از خانه

دوره 1390، شماره 18، تابستان 1390

روشنک خدابخش؛ کامران گنجی؛ رزیتا ذبیحی؛ مهرداد نادری فر


4. مقایسه سبک های فرزندپروری زنان شاغل و خانه دار

دوره 1388، شماره 15، بهار 1388

روشنک خدابخش؛ مصطفی جعفری