نویسنده = ������������ ������������
تحلیل رابطه ساختاری بهزیستی ذهنی بر مبنای ذهن‌آگاهی و سختکوشی روانشناختی با میانجی‌گری تنظیم هیجانی در زنان مبتلا به سرطان پستان

دوره 12، شماره 42، اردیبهشت 1397، صفحه 79-95

نسیم ارزانی؛ فریبرز باقری؛ حمیدرضا حاتمی؛ شکوه السادات بنی جمالی


تحلیل رابطه ساختاری بهزیستی ذهنی بر مبنای سختکوشی روانشناختی با میانجی‌گری تنظیم هیجانی در زنان مبتلا به سرطان پستان

دوره 12، شماره 39، مرداد 1396، صفحه 31-43

نسیم ارزانی؛ حمیدرضا حاتمی؛ فریبرز باقری؛ شکوه السادات بنی جمالی