موضوعات = فصلنامه فرهنگی تربیتی زنان و خانواده
رابطه بین سلامت روان با اختلالات خوردن و رفتارهای وارسی بدن در دانشجویان دختر

دوره 18، شماره 62، اردیبهشت 1402، صفحه 271-293

مهرانگیز شعاع کاظمی؛ مبیناسادات میرمحمدی؛ فاطمه محمدی


مشوق ها و مصدع‎ های رعایت حجاب از نگاه دختران مقطع ابتدایی

دوره 18، شماره 62، اردیبهشت 1402، صفحه 293-322

محمود سعیدی رضوانی؛ فاطمه غلامی


تدوین مدل صمیمیت زناشویی بر اساس راهبردهای حفظ زوج، تحمل پریشانی با نقش میانجی ذهن آگاهی

دوره 17، شماره 61، دی 1401، صفحه 11-34

ریحانه پهلوانی مجدآبادی نو؛ عبدالباسط محمودپور


مقایسه اثربخشی درمان‌های متمرکز بر شفقت و هیجان‌مدار بر مشکلاتِ روانشناختی-زناشویی همسرِ جانبازان

دوره 17، شماره 61، دی 1401، صفحه 35-58

محمد محمدی؛ علی رضایی شریف؛ علی شیخ الاسلامی؛ حسین قمری گیوی


عوامل مؤثر بر طلاق در جامعه ایرانی؛ الگویابی با استفاده از روش دیمتل

دوره 17، شماره 61، دی 1401، صفحه 175-197

سمیه میری؛ سپیده مقصودی؛ محسن نیازی


اثربخشی آموزش تنظیم هیجان به مادران بر احساس تنهایی و مسئولیت‏پذیری نوجوانان دختر

دوره 17، شماره 61، دی 1401، صفحه 287-303

حسین کشاورز افشار؛ فرشته سلمانی؛ مسعود غلامعلی لواسانی


نقش خانواده در اجرای برنامه‌ریزی درسی مدارس

دوره 17، شماره 59، تیر 1401، صفحه 11-39

حبیب احمدی؛ علی محبی


پیش‌بینی دلزدگی زناشویی، بر اساس طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه و سرمایه روان‌شناختی

دوره 17، شماره 59، تیر 1401، صفحه 61-83

مهتاب خراط زاده؛ عباس جواهری؛ مسعود غلامعلی لواسانی


عوامل تسهیلگر فرایند بخشش در افراد خیانت دیده : یک پژوهش کیفی

دوره 17، شماره 59، تیر 1401، صفحه 85-103

زهرا سادات ایزدی؛ یاسر رضاپور میرصالح؛ آزاده چوب فروش زاده