کلیدواژه‌ها = خیانت زناشویی
عوامل تسهیلگر فرایند بخشش در افراد خیانت دیده : یک پژوهش کیفی

دوره 17، شماره 59، تیر 1401، صفحه 85-103

زهرا سادات ایزدی؛ یاسر رضاپور میرصالح؛ آزاده چوب فروش زاده


تحلیل موضوعی شاخص‌های سلامت جنسی زوجین و بررسی و تدوین آن از منظر قرآن کریم

دوره 17، شماره 58، اردیبهشت 1401، صفحه 67-112

نرگس وحیدنیا؛ خدابخش احمدی نوده؛ مژگان مردانی‌راد؛ نورعلی فرخی


پدیدارشناسی تجربه زیسته زنان از رفتارهای خیانت شوهر

دوره 16، شماره 55، شهریور 1400، صفحه 49-81

صمد رسول زاده اقدم؛ اسماعیل خیرجو؛ وحیده عباسی


انواع آسیب های ناشی از خیانت زناشویی در زوجین

دوره 16، شماره 54، خرداد 1400، صفحه 47-67

یاسمن سرمدی؛ خدابخش احمدی نوده