کلیدواژه‌ها = اشتغال
تعداد مقالات: 3
1. بررسی وضعیت فعالیت و اشتغال زنان در استان سیستان و بلوچستان

دوره 1390، شماره 17، بهار 1390

مجنبی عباسیان؛ حسین ابراهیم زاده اسمین؛ نورمحمد ناظریان؛ یونس ایرندگانی


3. بررسی رویکرد غرب به زنان در طرح خاورمیانه بزرگ

دوره 1384، شماره 1، زمستان 1384

مهدی بزرگ زاده؛ مهدی زروندی