نویسنده = عبدالله شفیع آبادی
مطالعه پدیدارشناختی بحران وجودی سالمندان در دوره آشیانه خالی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مهر 1402

عبدالباسط محمودپور؛ آسیه شریعتمدار؛ احمد برجعلی؛ عبدالله شفیع آبادی


پیش بینی تحمل پریشانی در سالمندان بر اساس حمایت ادراک شده، اجتناب تجربی و هوش معنوی با نقش میانجی ذهن آگاهی

دوره 19، شماره 66، فروردین 1403، صفحه 283-310

فرحناز جوانمردی؛ عبدالله شفیع آبادی؛ کامبیز پوشنه