نویسنده = ���������������� ������ ��������������
تبیین حق جنسی زوجین در بستر متون فقهی و حقوقی

دوره 14، شماره 50، اردیبهشت 1399، صفحه 67-92

مرضیه شعربافچی؛ سهیلا صادقی فسایی؛ هاجر آذری؛ عزت السادات میرخانی