نویسنده = شکوه نوابی نژاد
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه اثربخشی رویکردهای زوج درمانی گاتمن و هیجان‌محور بر سازگاری زوجها در خانواده

دوره 13، شماره 43، تابستان 1397، صفحه 117-132

مریم داودوندی؛ شکوه نوابی نژاد؛ ولی اله فرزاد