بازنمایی ازدواج در سینمای ایران

نویسندگان

1 دانشگاه باقرالعلوم علیه ااسلام

2 دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

3 سوره

چکیده

این مقاله به بررسی چگونگی بازنمایی ازدواج در قاب سینمای ایران می‌پردازد. جامعه آماری تحقیق، کل فیلمهای سینمای ایران از سال 1376 تا 1390، است که در آن یکی از نقشهای اصلی به‌گونه‌ای با ازدواج خودش درگیر می‌شود. این مقاله با بهره‌گیری از روش تحلیل محتوای کمی، 116 فیلم سینمایی را تحلیل کرده و به 29 سؤال در زمینۀ چگونگی تصویرپردازی آنها از ازدواج پاسخ داده است. سؤالهای یادشده بر موضوعهایی همچون چگونگی بازنمایی چگونگی آشنایی زوجها، چگونگی خواستگاریها و جشنهای ازدواج، میزان همسانی زوجها و نیز مهریه، سن و شغل عروسها و دامادها، نسبت یا قرابت آنها، کیفیت مهریه‌ها و ماه عسلها در فیلمهای تحلیل شده متمرکز است. به‌علاوه چگونگی تصویرپردازی از مسائلی همچون موانع و چالشهای پیش‌روی ازدواج زوجها یا میزان وجود عشق متداخل (مثلثی) در فیلمهای دورۀ مورد مطالعه بررسی شده ‌است.

کلیدواژه‌ها


 1. بدیعی، نعیم (1375). تحلیل محتوا. تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.
 2. برناردز، جان (1388). درآمدی به مطالعات خانواده. ترجمه حسین قاضیان. تهران: نشر نی.
 3. بستان، حسین (1388). اسلام و جامعه شناسی خانواده. تهران: پژوهشکده حوزه و دانشگاه.
 4. بیتس، دانیل؛ پلاک، فرد (1375). انسان‌شناسی فرهنگی. ترجمه محسن ثلاثی. تهران: انتشارات علمی.
 5. روح‌الامینی، محمود (1380). مبانی انسان شناسی. تهران: انتشارات عطار.
 6. ساروخانی، باقر (1370). مقدمه‌ای بر جامعه‌شناسی خانواده. تهران: انتشارات سروش.
 7. سازمان ملی جوانان (1387). جوانان و روابط خانوادگی و نسلی. تهران: سازمان ملی جوانان.
 8. سطوتی، جعفر (1387). توسعه اجتماعی و سیاست‌های جوانان جمهوری اسلامی ایران. فصلنامه مطالعات جوانان. شماره 11: 37 تا 45.
 9. شورای فرهنگ عمومی (1378). اصول سیاست فرهنگی جمهوری اسلامی ایران. تهران: دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی.
 10. صالحی امیری، سیدرضا (1378). مبانی سیاستگذاری و برنامه‌ریزی فرهنگی. تهران: پژوهشگاه تحقیقات استراتژیک.
 11. فسیک، جان (1385). مفاهیم کلیدی ارتباطات. ترجمه میرحسن رئیس زاده. تهران: نشر فصل نو.
 12. فیاض، ابراهیم (1387). اصالت خانواده. مجله پگاه حوزه. شماره 286: 2.
 13. کُتاک، کنراد فلیپ (1386). انسان‌شناسی؛ کشف تفاوت‌های انسانی. ترجمۀ محسن ثلاثی. تهران: انتشارات علمی.
 14. کمالی، افسانه (1386). بررسی تنگنای ازدواج در ایران. مجله مطالعات جوانان. شماره 11: 93 تا 101.
 15. معاونت مطالعات و تحقیقات سازمان ملی جوانان (1387). نگاهی آماری به سن زوج و زوجه. تهران: سازمان ملی جوانان.
 16. مک کویل، دنیس (1385). درآمدی بر نظریه ارتباطات جمعی. ترجمه پرویز اجلالی. تهران: مرکز مطالعات رسانه‌ها.
 17. مهدیزاده، سید محمد (1387). رسانه‌ها و بازنمایی. تهران: مرکز مطالعات رسانه‌ها.
 18. هال، استوارت (1387). گزیده‌هایی از عمل بازنمایی. ترجمه احسان شاقاسمی. زیر نظر سعیدرضا عاملی. مجموعه نظریه های ارتباطات. ج سوم. تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم.
 19. ویمر، راجر؛ دومینیک، جوزف (1384). تحقیق در رسانه‌های جمعی. ترجمه کاووس سید امامی. تهران: انتشارات سروش.