جایگاه تعلیم و تربیت مدیریت مالی خانواده در موفقیت زوجین

نویسنده

کردستان

چکیده

این پژوهش روشهای مدیریت مالی 25 زوج سنندجی، که معتقدند دارای ازدواج موفق و پایدار هستند به روش مطالعه کیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. سه یافته مهم این پژوهش عبارت بود از: الف ـ در بیشتر موارد یکی از زوجین عهده­دار مدیریت امور مالی خانواده است که این نیازمند اعتماد و تعامل سازنده بین طرفین است. ب ـ زوجین شرکت­کننده در این پژوهش دارای بدهی حداقلی بوده­اند و در ضمن تلاش کردند بدهیهایشان را در اسرع وقت بپردازند. ج ـ هزینه مشارکت­کنندگان در پژوهش در چارچوب درامدهایشان بوده است و     هم­چنین آنان افرادی صرفه­جو بودند. سایر یافته­های این پژوهش بر مواردی همچون: چگونگی عمل زوجین در داشتن حساب بانکی مشترک و یا مستقل، چگونگی تعامل زوجین در حل مشکلات مالی، دیدگاهشان نسبت به مشکلات مالی سایر زوجین، متمرکز بود. یافته­های پژوهش نشان می­دهد زوجینی که زندگی موفق و پایداری دارند براحتی می­توانند با همفکری و همکاری یکدیگر مشکلات مالی را حل کنند. 

کلیدواژه‌ها