نمایه نویسندگان

ا

  • اوتادی، مریم تأثیر اشتغال زنان بر سلامت روان همسرانشان [دوره 1387، شماره 12، 1387]

ب

  • بزرگ زاده، مهدی سنجش روحیه آمادگی دفاعی و آسیب پذیری روانی زنان پاسدار و بسیجی و مقایسه آن با زنان شاغل در نیروهای مسلح [دوره 1387، شماره 12، 1387]

ج

  • جزایری، مهناز نقش خانواده در تکوین شخصیت پیشرفته در فرزندان [دوره 1387، 13و14، 1387]

ح

  • حمیدی، فریده بررسی رابطه سبک های دلبستگی دختران فراری با والدین آنها [دوره 1387، شماره 12، 1387]

خ

  • خسروی، زهره مقایسه رابطه میان سازگاری اجتماعی،اعتیاد به اینترنت و سلامت روان در خانواده های نظامی و غیرنظامی [دوره 1387، 13و14، 1387]

س

م

  • محمدی، حمید رضا بررسی علل و عوامل ارتقای منزلت اجتماعی پرسنل نظامی از دیدگاه خانواده های آنان در تهران [دوره 1387، 13و14، 1387]
  • منصوری، زهرا توجه به زنان سرپرست خانوار در قوانین و تأثیر آن بر کاهش آسیب های اجتماعی [دوره 1387، 13و14، 1387]

ه

  • هادیان رسنانی، الهه بررسی انتظارات زنان در جامعه امروز ایران اسلامی(ازدواج،تحصیلات و اشتغال) [دوره 1387، 13و14، 1387]