مطالعه کیفی علتهای تعارض در خانواده

نویسندگان

مازندران

چکیده

سؤال اصلی پژوهش این است که چه دلایل، شرایط و زمینه­هایی سبب ایجاد تعارض خانواده می­شود و این تعارضات چه پیامدهایی برای نظام خانواده دارد. روش پژوهش مورد استفاده در این تحقیق، تئوری زمینه­ای است. داده­ها از طریق مصاحبه  کیفی عمیق  با 20 نفر از افراد 23 تا 45 ساله با تحصیلات دیپلم تا کارشناسی ارشد در شهر قائمشهر به شیوه نمونه­گیری نظری و هدفمند جمع­آوری شده است. بر اساس یافته­ها می­توان بیان کرد که تفاوتهای فردی و اجتماعی، دخالت اطرافیان، نبود مهارتهای ارتباطی و مسائل اقتصادی از جمله شرایط و علل اصلی در بروز تعارض خانوادگی مؤثر است. در کنار این علل، شرایط و زمینه­های دیگری نظیر براورده نشدن نیازها و نارضایتی در روابط عاطفی و زناشویی در بروز تعارض خانوادگی مؤثر است. مطالعه هم­چنین نشان می­دهد پیامد چنین تعارض به درگیری لفظی و جسمی، کاهش سرمایه اجتماعی و نهایتا بی‌اعتنایی و طلاق عاطفی منجر خواهد شد.

کلیدواژه‌ها