اهمیت تدوین پیوست خانواده در قوانین و طرح های کلان فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کشور

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

چکیده پیوست خانواده به عنوان مفهومی جدید در بحث مهندسی فرهنگی کشور، ابزاری است برای ایجاد پیوند بین مدیریت راهبردی و مدیریت اجرایی در طرح ­های کلان ملی و بررسی شاخصه ­ها، سیاست‌ها و روش­ ها و سهم تاثیرگذاری کلیه طرح­ ها و برنامه­ های ملی بر نهاد خانواده. درواقع موضوع «پیوست خانواده» به معنای بررسی آثار متقابل هر فعالیت بزرگ اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بر نظام خانواده می­ باشد. مبحثی بسیار مهم، حیاتی وتعیین­ کننده که در مسیر دست­یابی به اهداف کلان کشورو پیشرفت و تعالی همه جانبه آن می­ باشد که اولین بار- در کشور ما- با عنوان مهندسی فرهنگی کشور توسط مقام معظم رهبری به­ عنوان یکی از وظایف مهم شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح شد. پیوست خانواده در واقع تسهیل کننده­ای کار آمد، تاثیرگذار و حائز اهمیت در تحقق اهداف این نقشه جامع خواهد بود.

کلیدواژه‌ها