کلیدواژه‌ها = زن
تحلیل محتوای کتاب‌های درسی مقطع متوسطه اول از حیث توجه به نقش زن: حاکمیت رویکرد اسلامی یا فمینیسم

دوره 17، شماره 58، اردیبهشت 1401، صفحه 159-181

محدثه اسماعیل زاده؛ بهروز مهرام؛ هادی وکیلی


تدوین الگوی پایداری خانواده مبتنی‌بر آموزه‌های اسلامی در اندیشه مقام معظم رهبری

دوره 14، شماره 46، خرداد 1398، صفحه 7-39

اعظم محمودزاده؛ زهرا یوسفی؛ محسن گلپرور


تحلیل محتوای مقالات فارسی نشریات علمی ایران در زمینه ازدواج و طلاق با روش خوشه‌بندی سلسله مراتبی

دوره 10، شماره 32، آبان 1394

محمد توکلی زاده راوری؛ فاطمه دهقانی؛ مریم نجابتیان؛ فرامرز سهیلی