نویسنده = باقر ساروخانی
بررسی جامعه‌شناختی رابطه اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی مجازی و طلاق عاطفی در خانواده‌های تهرانی

دوره 15، شماره 51، شهریور 1399، صفحه 117-150

زهرا فریبرز؛ باقر ساروخانی؛ زهرا حضرتی صومعه


نقش جهانی شدن در تغییرات دو دهه اخیر خانواده ایرانی

دوره 13، شماره 44، آذر 1397، صفحه 131-164

سیده زهرا میر محمد رضائی؛ باقر ساروخانی


تحرک اجتماعی و گزینش همسر

دوره 12، شماره 40، آبان 1396، صفحه 57-82

مریم فخری؛ باقر ساروخانی؛ سید محمدصادق مهدوی