نویسنده = حمید رضا حاتمی
بررسی رابطه متغیرهای سبک زندگی و ویژگیهای شخصیتی با رضایت زناشویی زنان

دوره 13، شماره 44، آذر 1397، صفحه 109-130

محبوبه مرادی؛ رضا کرمی نیا؛ حمیدرضا حاتمی؛ خدیجه ابوالمعالی الحسینی


تحلیل رابطه ساختاری بهزیستی ذهنی بر مبنای ذهن‌آگاهی و سختکوشی روانشناختی با میانجی‌گری تنظیم هیجانی در زنان مبتلا به سرطان پستان

دوره 13، شماره 42، اردیبهشت 1397، صفحه 79-95

نسیم ارزانی؛ فریبرز باقری؛ حمیدرضا حاتمی؛ شکوه السادات بنی جمالی


تحلیل رابطه ساختاری بهزیستی ذهنی بر مبنای سختکوشی روانشناختی با میانجی‌گری تنظیم هیجانی در زنان مبتلا به سرطان پستان

دوره 12، شماره 39، مرداد 1396، صفحه 31-43

نسیم ارزانی؛ حمیدرضا حاتمی؛ فریبرز باقری؛ شکوه السادات بنی جمالی


اثربخشی زوج درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد و هیجان‌محور بر بهبود سازگاری و تعهد زناشویی زوجین

دوره 12، شماره 38، اردیبهشت 1396، صفحه 49-70

فیروزه زنگنه مطلق؛ شکوه السادات بنی جمالی؛ حسن احدی؛ حمید رضا حاتمی


رابطه تهاجم فرهنگی غرب و کارکرد خانواده های ایرانی

دوره 9، شماره 28، آبان 1393

سید علی سید نژاد؛ حمیدرضا حاتمی؛ مهرشاد شبابی؛ عباس خلجی