نویسنده = یزدان موحدی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ارتباط معنا و هدف زندگی و انگیزش تحصیلی با آمادگی برای بی‌حوصلگی در دانشجویان دختر

دوره 9، شماره 27، زمستان 1393

منصور بیرامی؛ تورج هاشمی نصرآبادی؛ علی فرهادی؛ علی فرهادی؛ یزدان موحدی