نویسنده = محسن گلپرور
تعداد مقالات: 1
1. تدوین الگوی پایداری خانواده مبتنی‌بر آموزه‌های اسلامی در اندیشه مقام معظم رهبری

دوره 13، شماره 46، بهار 1398، صفحه 7-39

اعظم محمودزاده؛ زهرا یوسفی؛ محسن گلپرور