نویسنده = ���������������� ������������
شکل‌گیری هویت و الگوبرداری از افراد شاخص در نوجوانان دختر: یک مطالعه پدیدارشناختی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مهر 1402

مجتبی حقانی زمیدانی؛ سیده لیلا حق پرست؛ معصومه اسمعیلی؛ علی اصغر عظیمی


عوامل مؤثر بر پایداری خانواده‏ کارکنان سازمان بنادر و دریانوردی

دوره 18، شماره 62، اردیبهشت 1402، صفحه 11-38

مریم مجید ناتری؛ معصومه اسمعیلی؛ جواد خدادادی سنگده


طراحی الگوی هویت یکپارچه در دختران مبتنی بر تجارب زیسته موفق

دوره 17، شماره 60، شهریور 1401، صفحه 49-81

منصوره طالبیان؛ معصومه اسمعیلی؛ سمیه کاظمیان؛ محمد عسگری


الگوهای ارتباطی در زنان دارای تعارض زناشویی: یک مطالعه کیفی

دوره 16، شماره 55، شهریور 1400، صفحه 83-113

شکرانه رهبری؛ ابراهیم نعیمی؛ معصومه اسمعیلی


نقش رعایت حریمهای ارتباطی در محیط شغلی بر کیفیت روابط بین همسری زنان شاغل

دوره 15، شماره 53، اسفند 1399، صفحه 27-53

مژگان کارشناس؛ معصومه اسمعیلی؛ سمیه کاظمیان


تدوین الگوی راهبردهای انطباقی مادران در رویارویی با مسائل نوپدید نوجوانان

دوره 14، شماره 50، اردیبهشت 1399، صفحه 45-66

سمیرا هاشمی؛ معصومه اسمعیلی؛ محمد عسگری؛ سمیه کاظمیان


مطالعه کیفی نقش زبان در روابط زوجهای متعارض، رویکردی مبتنی بر نظریه داده بنیاد

دوره 13، شماره 44، آذر 1397، صفحه 27-65

رحیم ملایی؛ معصومه اسمعیلی؛ محمدحسن ملایی


بررسی تأثیر الگوی مشاوره‌ای اسمای حسنا بر اصلاح تصور زنان متأهل نسبت به خداوند

دوره 12، شماره 39، مرداد 1396، صفحه 7-29

طیبه شکیبایی؛ اقبال زارعی؛ معصومه اسمعیلی؛ موسی جاودان


بررسی مقایسه‌ای ازدواجهای پایدار رضایتمند و ازدواجهای در حال جدایی (مطالعه کیفی)

دوره 11، شماره 35، مرداد 1395، صفحه 7-39

ابوالفضل حاتمی ورزنه؛ معصومه اسمعیلی؛ کیومرث فرحبخش؛ احمد برجعلی


اثر بخشی آموزش الگوی روابط کلامی بر کاهش تعارضات مادر ـ دختر مبتنی بر آیات قرآن کریم

دوره 10، شماره 34، اردیبهشت 1395، صفحه 7-24

مریم قاسمی؛ معصومه اسمعیلی؛ سید محمد کلانتر کوشه