کلیدواژه‌ها = رضایت زناشویی
تعداد مقالات: 5
1. مطالعه کیفی نقش زبان در روابط زوجین رضایتمند: یک پژوهش در گراند تئوری

دوره 13، شماره 46، بهار 1398، صفحه 41-68

رحیم ملایی؛ معصومه اسمعیلی


2. بررسی رابطه متغیرهای سبک زندگی و ویژگیهای شخصیتی با رضایت زناشویی زنان

دوره 13، شماره 44، پاییز 1397، صفحه 109-130

محبوبه مرادی؛ رضا کرمی نیا؛ حمیدرضا حاتمی؛ خدیجه ابوالمعالی الحسینی


4. روابط چندگانه سبکهای دلبستگی، ابعاد شخصیت و رضایت زناشویی با پیمان‌شکنی زناشویی

دوره 9، شماره 29، زمستان 1393

عباس سامی؛ علی محمد نظری؛ علی محمد نظری؛ فرشاد محسن زاده؛ فرشاد محسن زاده؛ مهدی طاهری