کلیدواژه‌ها = سبک زندگی
تعداد مقالات: 4
1. بررسی رابطه متغیرهای سبک زندگی و ویژگیهای شخصیتی با رضایت زناشویی زنان

دوره 13، شماره 44، پاییز 1397، صفحه 109-130

محبوبه مرادی؛ رضا کرمی نیا؛ حمیدرضا حاتمی؛ خدیجه ابوالمعالی الحسینی


2. خانواده و الگوی مصرف؛ تحلیلی کیفی بر الگوهای رفتار خرید مبتنی بر نظریه‌های سبک زندگی

دوره 10، شماره 34، پاییز 1395، صفحه 71-106

حامد نظرپور کاشانی؛ وحید خاشعی؛ زهره دهدشتی شاهرخ؛ زهره دهدشتی شاهرخ؛ محمود محمدیان


3. بررسی اثربخشی آموزش مؤلفه‌های سبک زندگی بر کاهش تعارضات کار ـ خانواده پرستاران زن در بیمارستان شهید بهشتی شهرستان کاشان

دوره 1393، شماره 26، تابستان 1393

زینب ثابتی؛ فرنوش اوقانی اصفهانی؛ عبدالله شفیع آبادی؛ کیومرث فرحبخش


4. سبک زندگی تلویزیونی و مصرف

دوره 1388، شماره 16، بهار 1388

غلامحسین عیوضی